::

Ing. Eva Paulisová

-

Stavebný Inžiniering

Celkovo viac ako 28 rokov skúseností v obore

Garanciou mojej odbornosti pri vykonávaní stavebného inžinieringu :

Prehľad dosiahnutej praxe, vzdelania a získaných osvedčení :