::

Ing. Eva Paulisová

-

Stavebný Inžiniering

Viac ako 25 úspešne dokončených projektov

V oblasti stavebného inžinieringu podnikám od roku 2005 a k spokojnosti mojich klientov som zabezpečila príslušné povolenia pre viacero stavieb :